Profil spoločnosti

Spoločnosť C.C.S., s.r.o. vznikla v roku 1997 ako jedna z prvých spoločností v Prešove a okolí zaoberajúca sa vzduchotechnikou, chladením a klimatizáciou. Od roku 1999 má spoločnosť vlastnú administratívnu budovu a výrobnú prevádzku sídliacu na Vranovskej ulici v Prešove, časť Nižná Šebastová.

Spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky, tepelných čerpadiel a solárnych systémov.
Naše služby Vás prevedú celým procesom realizácie, od vypracovania realizačného projektu (prípadne posúdenia predloženého návrhu) až po samotnú realizáciu projektu. Samozrejmosťou je záručný, ale aj pozáručný servis.
Kladieme dôraz na flexibilný a individuálny prístup k požiadavkám klienta, preto spoločnosť vo vlastnej réžii vyrába distribučné vzduchotechnické potrubia hranatého tvaru, ako aj komponenty (tlmiče hluku, regulačné klapky) a prvky na distribúciu vzduchu (protidažďové žalúzie, výfukové hlavice, stenové mriežky), všetko podľa potrieb konkrétneho klienta a projektu.
Na základe uzatvorených exkluzívnych zmlúv s dlhodobo kooperujúcimi spoločnosťami dokážeme poskytnúť aj realizáciu Ústredného vykurovania, Zdravotechniky, Elektroinštalácie a Merania a regulácie za predpokladu, že uvedené práce súvisia s dodávkou vzduchotechniky na konkrétnej stavbe.
V značnej miere sa spoločnosť C.C.S., s.r.o. venuje aj úspore a optimalizácii prevádzkových nákladov pri vykurovaní škôl a verejných budov v spolupráci s obecnými a mestskými zastupiteľstvami.