Chemkostav ARÉNA

Názov stavby:
Chemkostav ARÉNA Michalovce

Investor:
Chemkostav a.s. Michalovce

Objedenávateľ:
Chemkostav a.s. Michalovce

Zastavaná plocha:
3.387 m2, využiteľná plocha 5.998,4 m2. Kapacita haly 1.280 sediacich divákov

Predmet plnenia:
Vypracovanie realizačného projektu a realizácia profesií vzduchotechnika, klimatizácia, ústredné vykurovanie, plynofikácia, meranie a regulácia

Doba realizácie:
4/2008 – 8/2009

Cena prác:
1.037.979,- Eur bez DPH

Popis stavby:
Podnetom pre rekonštrukciu pôvodnej haly boli nezodpovedajúce parametre hracej plochy čo bolo v rozpore s požiadavkami Medzinárodnej hádzanárskej federácie. Po komplexnej rekonštrukcii a dostavbe našlo v zrekonštruovanom objekte nielen reprezentačné priestory družstvo IUVENTY Michalovce – samotná hala, šatne a sociálne zázemie, ale aj investor ktorý má v danom objekte administratívne priestory so sociálnym zázemím. V objekte sa okrem toho nachádza ešte reštaurácia, bowling a priestory pre koncesionárov

Použitá technológia:
V objekte sa nachádzajú dve kotolne o výkone 520 kW s použitím technológie fi. Viessman, VZT jednotky Lennox s celkovým vzduchovým výkonom 75 000 m3, vodné chladenie zabezpečujú chillery Lennox s celkovým chladiacim výkonom 520 kw a podstropné fancoily, resp. spiro potrubie so špeciálnymi termostatickými anemostatmi fi.IMOS

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto