HONEYWELL Petrovany

Názov stavby:
ARIES TS HTT PPS - HONEYWELL Petrovany

Investor:
Honeywell Turbo s.r.o.

Objedenávateľ:
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.

Zastavaná plocha:
3.800 m2, administratívna budova 3.700 m2, spevnené plochy a parkoviská 1.700 m2

Predmet plnenia:
Dodávka a montáž vzduchotechniky, chladenia + rozvodov chladu, ústredného vykurovania, vnútorných rozvodov plynu, kompresorovej stanice a rozvodov stlačeného vzduchu vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie

Doba realizácie:
9/2011 – 12/2012

Cena prác:
795.000,- Eur bez DPH

Popis stavby:
Montážna hala na kompletizovanie turbodúchadiel s metrologickým centrom, administratívnou časťou a skladovou halou

Použitá technológia:
Pre administratívnu časť slúžia dve kotolne o celkovom tepelnom výkone 270 kW a chiller s chladiacim výkonom 116 kW. Pre skladovú a výrobu halu slúžia rooftopy, teplovzdušné agregátys celkovým tepelným výkonom 640 kW a chladiacim výkonom 630 kW. Rooftopy distribuujú upravený vzduch pomocou textilných výustiek. Pre montážne procesy slúži stlačený vzduch s kompresorovej stanice o výkone 320 kW

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto