Informačné centrum Hrušov

Názov stavby:
Výstavba komunitného a turisticko - informačného centra

Investor:
Obec Hrušov

Projekt fin. podporila:
Pôdohospodárska platobná agentúra

Finančný partner:
Slovenská sporiteľňa a.s.

Zastavaná plocha:
217,26 m2, úžitková plocha 253,57 m2, obostavaný priestor 747,72 m3

Predmet plnenia:
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia stavby na kľúč t.z. vlastné stavebné práce, zdravotechnika, vykurovanie lokálnymi plynovými ohrievačmi

Doba realizácie:
4/2012 – 12/2012

Cena prác:
95.371,06 Eur bez DPH

Popis stavby:
predmetný projekt spočíval v čiastočnej sanácii jestvujúceho objektu, ktorý pôvodne slúžil ako požiarna zbrojnica. V súčasnosti je využívaný ako pestovateľská pálenica. Na jestvujúcom objekte vznikla nadstavba podkrovia so schodiskom v priestoroch bývalej garáže. Plocha nad žumpou výpalkov bola využitá na umiestnenie verejného WC. V budúcnosti budú priestory využívané ako komunitné centrum pre prácu s mládežou a pre návštevníkov obce aj ako turisticko – informačné centrum

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto