Myslina

Názov stavby:
Výrobná a administratívna budova v Mysline

Investor:
MÜLLER Textiles Slovakia s.r.o. Humenné

Objedenávateľ:
Goldbeck s.r.o. Bratislava

Zastavaná plocha:
Výrobná hala s Administratívnou budovou 7500 m2, Parkoviská 4500 m2

Predmet plnenia:
Dodávka vzduchotechniky, chladenia, zvlhčovania, klimatizácia, ústredné vykurovanie, vnútorný rozvod plynu, zdravotechnika, separačné nádrže

Doba realizácie:
8/2010 – 1/2011

Cena prác:
330.000,- Eur bez DPH

Popis stavby:
Z dôvodu rozšírenia výroby vznikla požiadavka na vybudovanie nových výrobných priestorov. Novovybudovaný závod okrem výrobných priestorov v sebe ukrýva aj technologický vstavok a prístavbu Administratívnej budovy so sociálnym zázemím pre zamestnancov (šatne, sociálne zariadenia a výdaj stravy)

Použitá technológia:
Vykurovanie, vetranie, chladenie a zvlhčovanie výrobnej haly je zabezpečené dvomi VZT jednotkami Lennox s celkovým výkonom 118.000 m3/h, pričom chladiaci výkon je 315 kW a parné zvlhčovanie 2x 130 kg/h. Klimatizácie kancelárií a miestnosť pre server je zabezpečené jednotkami typu SPLIT. Budovu vykurujú dva kotly HOVAL, každý s výkonom 60 kW. Ostatné priestory sú vetrané ventilátormi Elektrodesign a Vortice

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto