RODINNÝ DOM, Stará Ľubovňa

Názov stavby:
RODINNÝ DOM, Stará Ľubovňa

Investor:
Mirabel s.r.o.

Objedenávateľ:
Mirabel s.r.o.

Zastavaná plocha:
272,14 m2

Predmet plnenia:
Dodávka a montáž vzduchotechniky s rekuperáciou, zdravotechniky, ústredného vykurovania, solárneho ohrevu TUV a bazéna

Doba realizácie:
2/2011 – 2/2012

Cena prác:
48.200,- Eur bez DPH

Popis stavby:
Novostavba rodinného domu bola od začiatku výstavby plánovaná ako nízko-energetický dom s rekuperáciou vzduchu a s dvomi alternatívnymi zdrojmi tepla – zemný plyn a drevo

Použitá technológia:
Na vykurovanie domu slúži kondenzačný kotol Viessmann . Ako doplnkový zdroj slúži kotol na tuhé palivo Buderus. Teplú úžitkovú vodu ohrieva sústava solárnych kolektorov. Prípadné dochladzovanie vzduchu zabezpečia klimatizačné jednotky. Ústredné vykurovanie je podlahové v kombinácií s podlahovými konvektormi, radiátormi a rebríkmi v kúpelniach

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto