SDH Petrovany

Názov stavby:
Logistické centrum Petrovany

Investor:
SDH spol. s r.o. Prešov

Objedenávateľ:
SDH spol. s.r.o. Prešov

Zastavaná plocha:
Skladové priestory 6.850 m2, z toho Administratívna budova 570 m2, sklad nechladený 4.516 m2, chladené sklady 1.764 m2,Parkoviská 8.583 m2

Predmet plnenia:
Dodávka vzduchotechniky, klimatizácie, chladiacich boxov a chladenia

Doba realizácie:
8/2007 – 1/2008

Cena prác:
661.302,- Eur bez DPH

Popis stavby:
Logistické centrum dokáže uskladniť tovar v nechladených priestoroch a prevádzkovej teplote + 22°C, v medzi sklade od +6°C do +12°C a chladených skladových priestoroch pri teplote od +2°C do +6°C. Kancelárske priestory sú klimatizované

Použitá technológia:
Na vetranie a vykurovanie nechladených skladov sú použité plynové Rooftopy Lennox 2ks každá s výkonom 230 kW, na chladenie boxov je použitá združená jednotka JDK s chladiacim výkonom 332 kW. Klimatizáciu Administratívnej budovy zabezpečujú klimatizačné jednotky York s celkovým výkonom 60 kW. Vetranie sociálnych zariadení a obslužných priestorov je zabezpečené ventilátormi Vortice

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto