Výrobný areál SWEP

Názov stavby:
Výrobný areál SWEP – 2.etapa v Kechneci

Investor:
SWEP Slovakia s.r.o.

Objedenávateľ:
SCORP s.r.o.

Zastavaná plocha:
4.620 m2

Predmet plnenia:
Vzduchotechnika, klimatizácia, meranie a regulácia

Doba realizácie:
5/2009 – 9/2009

Cena prác:
246.978,- Eur bez DPH

Popis stavby:
Z dôvodu zvýšeného dopytu po výrobkoch spoločnosti SWEP Slovakia došlo k požiadavke na rozšírenie stavby zrealizovanej v 1. Etape. Výrobná hala sa zväčšila o 100% a pribudli aj administratívne priestory, zrekonštruovala a zväčšila sa aj výdajňa stravy. So samotným rozšírením výrobných priestorov súviselo aj rozšírenie ostatných technologických celkov ako trafostanica, kotolňa, strojovňa chladu a podobne

Použitá technológia:
Priestory nástrojárne a administratívnej budovy sú klimatizované kazetovými jednotkami Carrier, výmena, ohrev a chladenie vzduchu vo výrobnej hale je zabezpečené centrálnymi vzduchotechnickými jednotkami fi.Lennox a VENTO. Meranie a regulácia zabezpečuje systém Johnson Controls

<<- Späť na zoznam realizácií

Fotogaléria

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto