C.C.S., s.r.o.

Služby

ZABEZPEČUJEME komplexnú dodávku a montáž:

  • Vzduchotechniky
  • Klimatizácie
  • Merania a regulácie
  • Chladiacich zariadení, rozvodov chladu a chladnej vody
  • Solárnej techniky
  • Ústredného kúrenia
  • Elektroinštalácie
  • Veľkokuchynských zariadení

Naša spoločnosť prevezme za svojich odberateľov všetky starosti s výberom najvhodnejšej technológie klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky, jej začlenením do celkového informačného a riadiaceho systému vrátane vývoja, výberu a projekcie, koordinačných prác, údržby a pozáručného servisu.

Spoločnosť už od svojho vzniku patrí k spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských prác na domácom a zahraničnom trhu. Ponúkame široký sortiment klimatizačnej, vzduchotechnickej a chladiarenskej techniky a jej odborní pracovníci sú pripravení ponúknuť Vám optimálne riešenie každého konkrétneho problému v dohodnutých termínoch s prijateľnými cenami.

Pri výrobe vzduchotechnických zariadení sledujeme najnovšie trendy na trhu, pričom úzko spolupracujeme s najvýznamnejšími výrobcami a dodávateľmi komponentov. Naši zamestnanci absolvujú každoročne periodické školenia týkajúce sa predovšetkým inovácií výrobkov dodávaných jednotlivými výrobcami. Na všetky dodávané zariadenia sú pracovníci spoločnosti zaškolení výrobcami a vlastnia príslušné certifikáty a osvedčenia.

Spoločnosť je držiteľom Osvedčenia č. MR- 20100205/01 – Systém požiarnej ochrany: systém HILTI , ktoré oprávňuje spoločnosť realizovať protipožiarne zabezpečenie prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, dilatačných špár a protipožiarnych náterov káblových trás.

Pridelený má aj Certifikát na nakladanie s freónovými plynmi v zmysle vyhlášky č. 286/2009 a 314/2009 Z.z.

OBCHODNÍ PARTNERI - DODÁVATELIA:

Chladiace a klimatizačné zariadenia

LENNOX - klimatizačné jednotky, chillery
GEA - klimatizačné jednotky
YORK – klimatizačné jednotky
SKANSKA TECHNOLOGIE - malá klimatizácia
DAIKIN - klimatizačné jednotky
FRIGOPARTNER – chladenie
JDK – chladenie
KOMAX - chladenie

Meranie a regulácia

Siemens
Johnson Controls

Kúrenie

Ústredné vykurovanie, Zdravotechnika, Meranie a regulácia, Elektroinštalácia: uvedené inštalačné práce dokážeme zabezpečiť na základe exkluzívnych zmlúv s dlhodobo kooperujúcimi spoločnosťami.

Izolácie

Najčastejšie používané izolácie potrubí: Armtrong, Izoflex, Aeroflex, Armaflex, Nobasil, Rockwool.

Strojové vybavenie

Kompletne vybavená výrobňa potrubí a komponentov
Zváracie zariadenie (zvára hliník, meď, nerez, oceľ)
Prístroje na meranie prietoku, teploty a vlhkosti vzduchu v distribučnom potrubí VZT. Ide o súčasť komplexnej skúšky nainštalovaných zariadení. Výrobca TESTO AG typ: Testo 435.
Vlastná doprava: 3x Citoen Jumper, 2x Citoren Berlingo
Zdvíhaciu techniku t.z. žeriavy a pracovné plošiny poskytuje na základe rámcovej zmluvy spoločnosť Felbermayr.

Prvky vzduchotechniky

ATREA – vzduchotechnické jednotky
ELEKTRODESIGN - ventilátory
FILTEKO - filtre
GEA - VZT jednotky, ventilátory, teplovzdušné jednotky
HEŠKO – VZT komponenty
HILTI – elektrické náradie, spojovací materiál
IMOS-ASEK - VZT elementy, požiarne klapky
JENEX - spojovací materiál
KEBEK – spojovací materiál
KLIVENT – spiro potrubie, tvarovky
KOVOSTROJ - spiro potrubie, tvarovky
MANDÍK - VZT elementy, požiarne klapky
MARET - servopohony
REMAK - ventilátory
ROSEMBERG – ventilátory, VZT jednotky
STAVKOVEX - spojovací materiál
SYSTEMAIR - ventilátory, príslušenstvo rozvodu vzduchu
TRIOMEN - príslušenstvo rozvodu vzduchu, flexo hadice
TZB GLOBAL - VZT potrubia a elementy
WURTH – elektrické náradie, spojovací materiál

REFERENCIE