C.C.S., s.r.o.

Dotácie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Projekt "Zelená domácnostiam" prináša jedinečnú možnosť získať príspevok na malé fotovoltaické zariadenie s výkonom do 10 kW pre Vašu domácnosť. Toto zariadenie Vám umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Podporované zariadenia:

 • fotovoltaické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • slnečné kolektory
 • tepelné čerpadlá

Ako získať dotáciu:

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory
 2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie, je pre vašu domácnosť vhodný
 3. Vyberte si zhotoviteľa a zariadenie
 4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom
 5. Požiadajte o vydanie poukážky
 6. SIEA Vám zašle zmluvu s poukážkou
 7. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu
 8. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi
 9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky
 10. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

Viac informácií získate na www.zelenadomacnostiam.sk

Ak chcete využiť dotáciu, neváhajte nás kontaktovať

 • Navrhneme riešenie za výhodnú cenu
 • Pomôžeme pri podávaní žiadosti o poukážku
 • Zrealizujeme projekt a zariadenie uvedieme do prevádzky

Solárne kolektory - solar s reálnou návratnosťou

„Jedinečná možnosť využiť slnečnú energiu a ušetriť náklady na ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie. Nová ponuka v oblasti obnoviteľných zdrojov slnečnej energie.“

Produkty

 • Solárne vákuové trubice „Heat Pipe“
 • Solárne vákuové trubice „U“
 • Príslušenstvo

Záruka

 • Záručná doba nami dodaných a namontovaných kolektorov je 15 rokov

Ponúkame

 • Certifikovanú špičkovú technológiu za výhodnú cenu
 • Komplexnú dodávku pre zákazníka od vypracovania projektu, dodávku, montáž a servis
 • Pomoc pri vybavení dotácie

Výhody

 • Vaša strecha môže zarábať s ročnou úsporou energie – viac ako 61%
 • V priaznivom počasí môžu pokryť až 100% energie potrebnej na ohrev TÚV
 • Absorbujú nielen priame žiarenie, ale aj rozptýlené či odrazené žiarenie
 • V prípade poškodenia trubice je systém aj naďalej funkčný
 • Nekorodujú ani sa v nich neukladá vodný kameň
 • Životnosť trubíc 25 až 30 rokov
 • Nízka cena náhradných dielov – dovoz do 24 hodín

Ponuková cena dodávky

Zostava pre rodinný dom MINI (pre 2-3 člennú rodinu)

 • trubicový kolektor 20 trubíc “heat pipe”
 • nerezový solárny zásobník 200 litrov
 • riadiacu jednotku s čerpadlom WILO
 • elektronickú reguláciu s tromi tepelnými senzormi
 • expanznú nádobu 18 litrov
 • nerezové FLEXO potrubie DN 22 (2x1m)
 • solárnu kvapalinu do -40°C (20L)
 • montážny rám

Zostava pre rodinný dom MIDI (pre 4-5 člennú rodinu)

 • trubicový kolektor 30 trubíc “heat pipe”
 • nerezový solárny zásobník 300 litrov
 • riadiacu jednotku s čerpadlom WILO
 • elektronickú reguláciu s tromi tepelnými senzormi
 • expanznú nádobu 18 litrov
 • nerezové FLEXO potrubie DN 22 (2x1m)
 • solárnu kvapalinu do -40°C (20L)
 • montážny rám

*Cenové ponuky neobsahujú prepojovacie potrubia so systémom UVK, montáž, dopravné náklady, vypracovanie dokumentácie